(полу)кръг

Беше
полуден
полумесец
полусън
полуоригиналност.
полупрозрачно сърцебиене.
полуразхвърляни мисли в
полуточен момент.
полусмешен анекдот в
полутъмното на вечерта.
получестни хора с
полуизречени истини.

Сега е
ден
месец
сън
оригиналност.
прозрачно сърцебиене.
разхвърляни мисли в
точен момент.
смешен анекдот в
тъмното на вечерта.
честни хора с
изречени истини.

Advertisements

ДА!

ДА сменя посоката,
ДА изчакам да отмине бурята и вятърът,
който обрули лицето ми.
ДА не се връщам там, където бях защитена, а
ДА вървя по един неотъпкан път към истинските неща.
ДА се прецелвам високо, нищо че някой все ще ми измества фокуса.
ДА не бързам да се случи,
в бързината се пропускат важни неща – после се проклинам!
ДА не прекроявам – да обичам кръпките и по себе си, и по другите.
ДА на нямането, когато разбираш колко много си имал!
ДА на невъзможното в разминаването с очакванията!
ДА на грешките, които учат!
ДА на несъвършенствата,
на прошката,
на истината,
на моментите, които те съсипват,
за да дойде после
ДА на моментите,
в които се чувстваш силен и могъщ.
ДА на безпардонната вяра в себе си,
на лудостта в любовта…
ДА мога ДА вярвам!

I need to know I can still make explosions on the day you wake up needing somebody

The writing collection

I believe that the most precious things in this life are small, shimmering stars!

heartbeats

За вдъхновението, мечтите и обичането без въпросителни!

Sur Les Toits Parisiens

За вдъхновението, мечтите и обичането без въпросителни!

%d bloggers like this: